Vyhledávání

Kontakt

LIFETIME Taekwondo School
Korejské cvičení boje a umění TAEKWONDA pro děti a mládež 2 měsíce ZDARMA a pro dospělé kurzy SEBEOBRANY a kondice s 20% SLEVOU, obé v příp. že vezmete kamarád-a/ku, znám-ého/ou do tělocvičny, Pionýrů 400, Místek.

https://taekwon.webnode.cz +420 603 710 604 - Mirek Sýkora

mirsk(at)post.cz

Poznejte ...

Chtěl/a bych vysvětlit, co je taekwondo a co mě čeká, kdybych jej rád/a začal/a cvičit?

"Děkuji za otázku. Taekwondo je ZPŮSOB MYŠLENÍ A ŽIVOTA!!! To je odpověď generála Čchoe Hong-hi, který jej 11.4.1955 založil. Je to vědecké využití těla pro neozbrojený boj pouze s účelem sebeobrany. Díky intenzívnímu tělesnému a duševnímu výcviku získá vaše tělo pevnější konstituci/zdraví a postupem času bude tělo mít možnost nejzašších využití schopností, výkonů, takřka na hranici lidských možností.  Taekwondo je bojové umění, jež nemá sobě rovné ani v síle ani v technice, je unikátní. Jeho disciplína, techniky a duševní trénink jsou maltou pro vytváření silného smyslu pro spravedlnost, odhodlání a odvahu a pro lidskost. Tím se z taekwonda stává kult.", M.S.

 

Doslovný překlad: TAE - skákání nebo doslova létání pro kop nebo drcení nohou nebo technika nohou samotná včetně bloku/ů. KWON - udeřit pěstí nebo rozbít částí ruky či pěstí nebo technika rukou samotná vč. bloku/ů. DO - znamená umění nebo schopnost jít správnou cestou vytýčenou světci a mudrci, lemovanou významnými osobnostmi, z nichž je možné si vzít příklad pro svůj život.

Je taekwondo nebezpečné? A je vhodné i pro ženy?

"Tak to je dobrá dvojotázka 8-) Chybně použité může být taekwondo smrtelnou zbraní, proto musí být vždy dáván důraz na duševní výcvik, aby se předcházelo jeho zneužití žáky/studenty/dospělými ač úmyslnému nebo z neznalosti. Proto také každá technika musí být důkladně vysvětlena, aby se neznalost odbourávala. Existují určité meze použitenosti, případ od případu, citlivé body na těle člověka. Ve výuce se důsledně dbá na to, co vyučujeme děti a mládež (spíše více formou her a cvičebních pomůcek) a co už můžeme učit dospělé (kontaktní sebeobrana, aktivní sebeobrana apod.).", M.S.

Na druhou část otázky odpověděl generál Čchoe Hong-hi: Ženy bezpochyby brzy zjistí, že taekwondo může být neocenitelným pomocníkem při obtěžování tzv. "vlky" a při jejich zahánění. 8-) Sebeobrana skýtá neskutečné množství možností, jak zneškodnit i relativně silnějšího oponenta. Silní musíte být totiž zejména psychicky. Být připraven na možné situace na ulici není v dnešní době k zahození. Sílu technik můžete spatřit při vrcholných ukázkách silového přerážení střešních tašek, cihel, ledových ker. Ekvilibristiku zase poznáte z technik speciálních, kdy se přeráží desky umístěné ve speciálních strojích ve výšce až ke 3 m. a ke 2,5 m. i ve složitějších otočkách ve výskoku.